Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (HR Ibnu Majah:244)

Minggu, 15 September 2013

Yang Mengaku Pengikut Syi'ah Wajib Tonton Video ini!