Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (HR Ibnu Majah:244)

Senin, 22 September 2014

SYIAH ITU ISLAM APA KAFIR ?