Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (HR Ibnu Majah:244)

Senin, 06 Juni 2011

Bolehkah Memanjangkan Kain Celana atau Sarung melebihi mata kaki (Isbal) bagi Laki-Laki?