Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (HR Ibnu Majah:244)

Senin, 31 Mei 2010

Soal-64: Taqdir Allah dan Ikhtiar Manusia

Soal-64: Taqdir Allah dan Ikhtiar Manusia