Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (HR Ibnu Majah:244)

Selasa, 12 Maret 2013

ORANG JERMAN BERBONDONG-BONDONG MASUK ISLAM