Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim (HR Ibnu Majah:244)

Kamis, 17 Februari 2011

Subhanallah, Tiga Tahun Sudah Menghafal AlQur'an

.
Putera Aljazair, Abdurrahman Farih, dalam usia 3 tahun sudah menghafalkan Al Quran.
Video ini sebagai motivasi bagi Anda yang mendamba putera dan puteri sholih, sholihah.